SV Bagpipe Enschede
FC Twente is sinds maanden een stuurloos schip en de ziekte van Gerald van der Belt heeft dat nog eens versterkt. Er is geen dagelijkse leiding op de club aanwezig en de drie niet uitvoerende bestuursleden hebben vanwege hun reguliere werk en de noodzaak om de club voor de dood weg te halen geen tijd om beleid te maken en vooruit te kijken.
Vanuit de supportersverenigingen is er al langere tijd veel werk verzet om de onderste steen boven te krijgen. Gezamenlijk is er een kleine groep ontstaan met expertise en ervaring op diverse gebieden. Dinsdag is besloten om niet langer toe te kijken vanaf de zijlijn, maar om initiatief te nemen om vooruit te kijken.
Twente heeft, behalve de 20 tot 25 duizend supporters die niet kapot te krijgen zijn, haar draagvlak in de rest van Nederland volledig verloren. De stad Enschede moet nu deze club redden en we zijn het aan de burgers verplicht om deze ereschuld aan Enschede in de toekomst terug te betalen.

Er moet een geheel nieuwe club komen zonder inbreng van anderen. Tezamen met de KNVB, de Gemeente Enschede, maar ook samen met FC Twente moeten we naar een nieuw good governance beleid.
Het plan van de Gemeente is een geweldig plan die de toekomst en zelfstandigheid van FC Twente voor de komende 30 jaar moet veiligstellen. Dit plan is een perfect handvat voor een nieuwe toekomstvisie.
Afgelopen jaren zijn er allerlei structuurwisselingen geweest. Niets heeft gewerkt. Wij willen als eerste in Nederland naar een echt verenigingsmodel. Gebaseerd op succesvolle buitenlandse voorbeelden, maar toegespitst naar een model dat past bij de Tukker.
De gemeenteraad en de KNVB zijn terecht heel kritisch met betrekking tot het gevoerde beleid. Ook de signalen vanuit de gemeenschap over de steun van de Gemeente dienen serieus genomen te worden. Op de tribune echter ontstaat in deze zware tijden juist nieuwe energie. Nieuwe supporters en sponsoren die sinds de uitbouw louter succes gewend zijn hebben zich razendsnel aangepast aan de nieuwe situatie waarin FC Twente zich bevindt en de support van deze 25.000 man is het meest krachtige signaal dat FC Twente niet bijna dood is, maar leeft als nooit tevoren. Samen de schouders eronder en samen deze club terugbrengen naar de plek waar het terughoort. We zijn geen topclub en we zijn geen bedrijf. Wij zijn FC Twente en daar moeten we weer trots op kunnen zijn. 
Vanaf heden willen we invloed en controle op het nieuwe beleid. Grondlegger zijn van de nieuwe structuur van FC Twente. Op korte termijn zullen er belangrijke beslissingen genomen moeten worden over het bestuur en het toezicht van de club. Hierin willen we niet afwachten, maar meedenken.
De huidige bestuurders hebben hun handen vol aan de overlevingsfase waarin we ons nu bevinden. De tijd en energie die zij hier nu in steken is lovenswaardig en wij vinden dat deze mensen deze klus moeten klaren.
Tijd om te wachten met vernieuwingen tot alle ellende achter de rug is is er echter niet. We zullen nu daadkracht moeten tonen. Dit historische dieptepunt moet worden aangegrepen om opnieuw historie te schrijven door als eerste Nederlandse voetbalclub een actieve rol weg te leggen voor zijn leden. Sponsoren, supporters, medewerkers en een ieder die Twente lief heeft zullen gezamenlijk ten strijde moeten trekken. Gesteund door de eisen van de KNVB en in samenspraak met de Gemeente Enschede moeten we toe naar een toekomst waarin we baas in eigen huis zijn en dit ook de komende 50 jaar blijven. Een ieder betrekken bij de club. Niet langer als klant, maar als actief orgaan met een enorm draagvlak onder de mensen. Supporters die weer zin hebben om het team naar voren te schreeuwen. Sponsoren die zich verbonden voelen met het merk FC Twente, de medewerkers die weer trots moet kunnen vertellen dat hij voor FC Twente werkt en dit uitdraagt en de politiek die ziet dat de club veel terug doet richting de burgers en de stad. Een club die in handen is van goede bestuurders. Gesteund, maar ook gecontroleerd door zijn leden. Schouder aan schouder met een ieder die de club lief heeft. Alleen zo kunnen we terug naar het FC Twente dat wij allen zo lief hebben.
 
Inmiddels heeft FC Twente ons laten weten positief te staan tegenover ons voorstel. Alles wat kan bijdragen aan een betere toekomst van de club wordt door het bestuur serieus meegenomen in het te presenteren beleidsplan Twente 2020. Dat zal op 19 januari bekend worden gemaakt. Het bestuur staat voor een transparante en integere organisatie. Wel wil het bestuur ook de uitkomsten van de onderzoeken die nog worden gehouden in opdracht van de KNVB en gemeente Enschede afwachten. Het bestuur heeft immers ingestemd met de uitspraak van de licentie dat zij de conclusies ook op het gebeid van de governance op 1 mei 2016 zal invoeren. Een ding is duidelijk. Ook de club realiseert zich dat de sleutel om er weer bovenop te komen ligt bij al die tienduizenden mensen die ondanks de vele tegenslagen nog altijd achter de club blijven staan.