SV Bagpipe Enschede

De mogelijkheid om via Bagpipe Enschede kaarten te bestellen is uitsluitend voorbehouden aan leden. Indien de contributie voor het desbetreffende seizoen niet voldaan is vervalt deze mogelijkheid eveneens.

Voor het, met Bagpipe Enschede, bezoeken van uitwedstrijden geldt de reguliere uitkaart verplichting.

Het bestuur van Bagpipe Enschede behoudt het recht om bij specifieke wedstrijden, waarbij de vraag groter zal zijn dan het aanbod, de kaartverkoop te organiseren bij inschrijving waarbij toewijzing zal geschieden op basis van het aantal, met Bagpipe Enschede, bezochte uitwedstrijden. Dergelijke situaties zal het bestuur tijdig communiceren middels de website en een nieuwsbrief.

Het bestuur van Bagpipe Enschede is niet ontvankelijk voor enigerlei reclamatie betreffende het aanbod en de verdeling van de beschikbare kaarten.

Kaarten voor wedstrijden binnen Nederland zijn uitsluitend verkrijgbaar inclusief busreis.

Deelname aan de busreizen geschiedt op eigen risico. Bagpipe Enschede is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, letsel of verlies van persoonlijke eigendommen. Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor veroorzaakte schade aan middelen of materieel van de supportersvereniging of van derden.

Het handelen in of het gebruik van harddrugs is ten strengste verboden. Het overtreden van deze regel zorgt voor permanente uitsluiting van deelname aan activiteiten, georganiseerd door Bagpipe Enschede.